Sijmens Logopedie

Menu

Visie

Onze logopedische zorg is afgestemd op de hulpvraag van de cliënt. Hierbij wordt gekeken, vanuit een breed perspectief, naar de totale persoon in interactie met zijn omgeving.

Er wordt rekening gehouden met beperkingen, maar vooral gaan we uit van de mogelijkheden van de cliënt. Ook wordt belang gehecht aan samenwerking met andere disciplines.

Kwaliteit waarborgen wij door het volgen van na- en bijscholing en voortdurende zelfevaluatie, waarbij gewerkt wordt vanuit passie voor het vak als logopedist.

Over de praktijk

Wij zijn een allround logopediepraktijk en dragen met veel enthousiasme onze specifieke kennis over, waarbij we altijd de kwaliteit waarborgen. We spelen in op elke cliënt, jong en oud, met zijn of haar specifieke vraag en denken graag oplossingsgericht met u mee. Ook voor enkel een onderzoek kunt u bij ons terecht. Er wordt samengewerkt met ouders/verzorgers/familie en indien gewenst met andere disciplines.

We zijn elke werkdag geopend van 8.00 tot 18.00 uur en u kunt vrijblijvend binnenlopen met uw vraag of voor het maken van een afspraak. Een behandeling vindt meestal eenmaal per week plaats en wordt volledig vergoed.

Logopediepraktijk Jacqueline Sijmens Dijksestraat 36
5701 AM Helmondjacquelinesijmens@sijmenslogopedie.nl contact@sijmenslogopedie.nl

Behandelingen

Wij bieden onderzoek, advies, begeleiding en behandeling van kinderen en volwassen bij vragen en problemen op het gebied van:

  • Taalbegrip en taalproductie

   • Foutieve spreekadem / foutieve adem-stemkoppeling
   • Ademverdeling tijdens spreken en zingen
   • Benauwd zijn / adem tekort
   • Prop / brok in de keel
   • Moe worden van praten
   • Hoorbaar inademen / veelvuldig zuchten
   • Hyperventilatie
   • Astma en COPD en ademtechnieken
   • Hooikoorts en slijmvliesproblemen
   • Ademproblemen na trauma
   • Minder adem door spierziekte
   • Adembewustzijn en lichaamsbewustzijn
   • Lichaamshouding en ontspanning
   • Ademproblematiek en ademtraining post-covid
  • Gehoor en auditieve vaardigheden

   • Heesheid of schorre stem
   • Vermoeide stem
   • Heesheid bij poliep of stembandknobbeltjes
   • Hees / schor voor en na operaties
   • Verkeerd stemgebruik
   • Keelpijn of spanning tijdens stemgeven
   • Wegvallen van de stem
   • Te luide stem of te zachte stem
   • Stembandverlamming
   • Hoesten / schrapen en stemproblemen
   • Extra slijmvorming of droge keel
   • Brok / prop in de keel
   • Kinderheesheid en stemgebruik
   • Baard in de keel
   • Klein stembereik
   • Problemen met toonhoogte en intonatie
   • Stemklachten bij zingen
   • Beroepssprekers en stemproblemen
   • Oncologische stemproblemen en stemverlies na bestralen
   • Stemverlies en krachtverlies bij spierziekte
   • Transgender en stemproblematiek
   • Stemvorming post-covid
   • Logopedie na laryngectomie
  • Spraak en verstaanbaarheid

   • Open mond gedrag
   • Mondademen
   • Verkeerde tonghouding in rust
   • Afwijkende slik
   • Duimzuigen / Vingerzuigen / Speenzuigen
   • Tongplaatsing i.v.m. beugel
   • Kwijlen / teveel speeksel
   • Slappe mondmotoriek
  • Lees- en schrijfproblemen

   • Overgevoeligheid in het mondgebied
   • Niet uit beker drinken
   • Kauwproblemen
   • Geen vast voedsel eten
   • Pijnklachten tijdens slik / moeizaam slikken
   • Kokhalzen / reflux
   • Slikproblemen na CVA
   • Scheve / slappe mondmotoriek na CVA
  • Adem en adem-stem koppeling

   • Weinig of niet spreken
   • Kleine woordenschat
   • Korte, onvolledige zinnen maken
   • Niet afmaken van zinnen / onsamenhangend vertellen
   • Foutieve vervoegingen van (werk-)woorden
   • Meertaligheid en taalproblemen
   • Logisch vertellen van gebeurtenissen
   • Navertellen van een verhaal in juiste volgorde
   • Begrijpen van zinnen / opdrachten
   • Onthouden van woorden / verhalen
   • Afasie / taalproblemen / woordvindingsproblemen na CVA
   • Totale communicatie
  • Stemgebruik en stemvorming

   • Vasthouden en verwerken van de opdracht
   • Nazeggen van zinnen / woorden / cijfers
   • Problemen met rijmen
   • (Kleine) verschillen horen
   • Klank-teken koppeling
   • Hakken en plakken
   • Luisterhouding / concentratie
   • Begrijpend luisteren
   • Slechthorendheid
  • Afwijkende mondgewoonten

   • Niet goed uitspreken van bepaalde klanken
   • Niet volledig uitspreken van medeklinkerverbindingen
   • Weglaten van woorden / woorddelen
   • Slissen of lispelen
   • Stotteren / Broddelen
   • Binnensmonds spreken
   • Zacht spreken
   • Weinig mondbewegingen
   • Kaakgeklemd spreken
   • Snel spreektempo
   • Problemen met klemtoon
   • Open of gesloten nasaal spreken
   • Spraakproblemen ten gevolge van lip- kaak- of gehemeltespleet
   • Spraakproblemen bij spierziekte
   • Dysartrie / apraxie / spraakproblemen na CVA
  • Eet-, drink- en slikproblemen

   • Lees- en schrijfvoorwaarden
   • Technisch lezen
   • Veel fouten lezen
   • Problemen met vloeiendheid en ritme
   • Traag / hakkelend lezen
   • Snel leestempo
   • Intonatieproblemen
   • Spellingsproblemen
   • Moeite met begrijpend lezen

Onze logopedisten

Onze logopedisten zijn allround opgeleid en behandelen dus alle problemen en stoornissen die met communicatie, spreken en verstaan, te maken hebben. Daarnaast hebben wij onze eigen specialisaties / kwaliteiten / expertise, waardoor we u nog beter van dienst kunnen zijn.

 • Pam Sijmens

  Pam Sijmens

 • Berna Yar

  Berna Yar

 • Jacqueline Sijmens

  Jacqueline Sijmens

Wij zijn aangesloten bij: